Territory Development Manager

Nơi làm việc: Hà Nội

Cấp bậc: Quản lý

Hình thức: Nhân viên chính thức

Bằng cấp: Đại Học

Kinh nghiệm: 5 năm

Mức lương: Thoả thuận

Ngành nghề: Bán hàng/kinh doanh

Phòng ban: Bán hàng/kinh doanh

Hạn chót nộp đơn: 30/09/2018

Nộp đơn

Territory Development Manager

xanhteam

1.Report to/ Báo cáo cho

Regional Sales Manager/ Director

2.Main purpose/ Vai trò

 • Đạt đượt mục tiêu về sản lượng hoặc doanh số theo hướng có lợi nhuận thông qua việc huấn luyện DR và DCR, thực thi các chương trình bán hàng, nhận diện các cơ hội phát triển kinh doanh của khu vực.

3.Accountabilities/ Nhiệm vụ

1. Thực hiện AOP và forecast: Bảo đảm đạt doanh số theo AOP và forecast thông qua

 • Chuyển đổi mục tiêu rõ ràng và thống nhất với SM, chia cho từng thành viên của mình.
 • Nhận diện các yếu tố và xu hướng thị trường một cách nhanh chóng và duy trì độ năng động cần thiết để thực thi AOP
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch phân phối theo chiều rộng và chiều sâu.
 • Đánh giá tiến độ so với mục tiêu vào các cuộc họp hàng tuần và có kế hoạch hành động hợp lý
 • Tung sản phẩm mới thành công thông qua – thống nhất với đội ngũ về kế hoạch nhập hàng mới, thực hiện kế hoạch và theo dõi, đánh giá tiến độ

Đánh Giá :

 • Đạt chỉ tiêu về sản lượng hoặc doanh số
 • Kết quả S&D KPIs.
 • Theo KPIs của chương trình

2. Quản trị khu vực:

 • Đánh giá, thẩm định và đề xuất tuyển chọn/ thanh lý nhà phân phối, đại lý cho SM.
 • Hướng dẫn DR/NPP trong việc tìm kiếm, chọn lựa nhân viên và huấn luyện cho DCR trong địa bàn của mình
 • Đánh giá năng lực của nhà phân phối và đại lý định kỳ và xây dựng kế hoạch hành động để cải thiện năng lực nhà phân phối.
 • Đề xuất, lập kế hoạch và thực thi việc cải thiện P&L nhà phân phối.
 • Giám sát việc hư hỏng của hàng hóa và lập kế hoạch kiểm soát.
 • Theo dõi các báo cáo sell in, sell out hàng ngày; báo cáo KPIs và báo cáo tồn hàng tuần, hàng tháng để ra kế hoạch cải thiện bán hàng nhanh chóng.
 • Hoạch định kế hoạch GTM của khu vực (NPP, đại lý, số route,…)

Đánh Giá :

 • Đảm bảo tỷ lệ hoạt động route
 • Đảm bảo tỷ lệ nghỉ việc của DCR.
 • Đảm bảo tỉ lệ thanh lý hợp đồng của NPP (Distributor TO)
 • % tỉ lệ hàng hư hỏng tại nhà phân phối.
 • Cải thiện các chỉ số KPIs hàng tuần/tháng.

3. Thực thi trên thị trường:

 • Xây dựng kế hoạch và quản lý hiệu quả việc triển khai các vật dụng trưng bày và quảng cáo.
 • Đảm bảo việc thực thi và thúc đẩy các chương trình bán hàng (chính sách giá, đối tượng, ngân sách, tiến độ…)
 • Kiểm chứng và báo cáo các thông tin hoạt động của đối thủ kịp thời.
 • Đảm bảo danh sách những điểm bán sản lượng hoặc doanh số cao được lập và duy trì bởi DR.
 • Phân tích, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng trọng điểm.

Đánh giá: 

 • % thực hiện các chương trình được phân bổ
 • Hiệu quả đóng góp của khách hàng trọng điểm
 • Hình ảnh thực thi trên thị trường.
 • Thời hạn lắp đặt TOT và số SKU trên điểm bán có TOT.

4. Cải thiện quy trình làm việc:

 • Tác động đến lịch huấn luyện của DR để đảm bảo kết quả kinh doanh.
 • Dẫn dắt việc giải quyết vấn đề của khu vực theo S&D KPIs.
 • Tuân thủ các nguyên tắc TU (kế hoạch thực hiện, W*W và One with One theo đúng chuẩn…)

Đánh giá: Các công cụ theo dõi và đánh giá TU Health check

5. Xây dựng năng lực đội ngũ:

 • Thiết lập mục tiêu, đánh giá thành tích và năng lực thực thi của đội ngũ, ghi nhận thành tích và cung cấp phản hồi cho đội ngũ.
 • Kết hợp với bộ phận nhân sự trong việc đánh giá thành tích làm việc của từng DR trong đội và có kế hoạch cải thiện (PMP).
 • Thực hiện huấn luyện nhập môn cho DR và huấn luyện kỹ năng bán hàng cơ bản cho DCR.
 • Chịu trách nhiệm về việc phát triển kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ.

Đánh Giá :

 • Tỉ lệ % DR turnover.
 • Tuân thủ quy trình PMP
 • Kết quả đánh giá MQPI của TDM

4.Requirements/ Tiêu chí cần thiết

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý bán hàng
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng huấn luyện bán hàng
 • Kỹ năng thương lượng
 • Kỹ năng quản lý
 • Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Tin học văn phòng (MS Word, Excel, Powerpoint)

This Job Description is only general guideline and subject to change depending on business requirements and situations. Accordingly, adjustment shall be made by the Company from time to time.

Bảng mô tả công việc này chỉ là hướng dẫn chung và có thể thay đổi phụ thuộc vào yêu cẩu cũng như tình hình kinh doanh của Công Ty. Do đó, theo từng thời điểm, Công ty có quyền điều chỉnh Bảng mô tả công việc này.

Nộp đơn

Nộp đơn ứng tuyển


Chức danh: Territory Development Manager

Nơi làm việc: Hà Nội

Thông tin liên hệ của bạn
(*) Bắt buộc

Hồ sơ của bạn
(*)

Hỗ trợ các định dạng *.doc, *.docx, *.pdf không quá 2mb